Studentenhuizen aan de Boutenslaan in Eindhoven

Opdrachtgever

Domus Scientiae en Slokker Bouw

Architect

A.N. van Aken

Aannemer

Slokker Bouwgroep

Rol Goudstikker - de Vries

Hoofdconstructeur

Locatie

Eindhoven

Categorie

Studentenhuisvesting

Category
Wonen

Nieuwbouwproject studentenhuisvesting

Het nieuwbouwproject waar Goudstikker – de Vries als hoofdconstructeur bij is betrokken, betreft een project voor studentenhuisvesting aan de Boutenslaan te Eindhoven. Het plan bestaat uit een complex van circa 10.000 m2 vloeroppervlakte verdeeld over maximaal zes bouwlagen. In de opzet wordt al rekening gehouden met de toekomst. Er wordt namelijk uitgegaan van een zekere flexibiliteit, zodat ik een later stadium de appartementen vergroot kunnen worden.

 

Bouwconstructie van de studentenappartementen

De hoofddraagconstructie bestaat uit een combinatie van prefab en in het werk gestorte betonconstructies. Bijzonder aan het project is de funderingswijze. Na een gedegen onderzoek en afstemming met het geotechnisch adviesbureau is het gebouw gefundeerd op een betonplaat. Een paalfundering kon hierdoor achterwege gelaten worden, waardoor er geen heipalen in de grond onder de bouwconstructie geplaatst hoefden te worden.