Werken bij Goudstikker – De Vries

Starter bij GdV: een persoonlijk verhaal

Wij zijn bij vele projecten als adviseur betrokken. Verantwoordelijk voor het opzetten en bewaken van het constructieve deel van het totaalontwerp. Bij de uitwerking  hoofdconstruc­teur en deelconstructeur.

Tekst nog te maken. De tekst moet het juiste aantal woorden bevatten om deze kolom te vullen. Tekst nog te maken. De tekst moet het juiste aantal woorden bevatten om deze kolom te vullen. Tekst nog te maken.

De adviseurs van Goudstikker – de Vries hebben kennis en ervaring op het gebied van energieprestatie. Tevens kunnen wij u adviseren omtrent de geluidwering van de inwendige alsmede van de uitwendige scheidingsconstructies.