Renovatie Deprez, Tilburg

Opdrachtgever

Monumenten Fonds Brabant

Ontwerp

Architectenbureau J. van Stigt i.s.m. Restauratiearchitectenbureau BBM

Uitvoering

Aannemingsbedrijf Nico de Bont te Vught

Adviseur

ing. Jan van Bakel / Marieke Hanegraaf

Advies

Volledig constructief ontwerp

Bijzonderheden

"Pilot" voor gebiedsontwikkeling

Category
Herbestemmen, Werken

De voormalige stoomketelfabriek van de Gebroeders Deprez aan de lange Nieuwstraat 172 – 174 te Tilburg is één van de iconen van het Spoorzonegebied.

 

Het pand is omstreekst 1884 gebouwd in opdracht van de gebroeders Deprez. Dit gebouw is aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. Het behoud van het fabrieksgebouwtje heeft architectuurhistorische waarde. De fabriek is een enorme stimulans geweest voor de industriële ontwikkeling van Tilburg als textielstad. De architectuur van de voorgevel, de sheddaken en de draagconstructie geven het gebouw de typische fabrieksarchitectuur.

 

Het pand verkeert bouwkundig in een matige staat en restauratie in combinatie met renovatie en hergebruik is noodzakelijk. Het gebouw zal als “pilot” voor het gehele gebied gaan functioneren en zal een publieke functie krijgen. In het nieuwe gebruik zou Deprez de poort van het gebied, de huiskamer en ontmoetingsruimte moeten worden; de 1e jaren letterlijk de sleutelpoort van het gebied. De komende jaren is Deprez als eerste ontwikkelde locatie ook de vanzelfsprekende plaats voor vergaderingen, tentoonstellingen en eventuele projectbureaus in het voorhuis als kantoorfuncties.

 

Om het gebouw functioneler te maken is er een heel nieuw inbouwpakket aangebracht en is het gebouw bouwfysisch en installatie-technisch helemaal uptodate gebracht. De bestaande staalconstructie is gehandhaafd zodat de oude industriële uitstraling gehandhaafd blijft. Voor het nieuwe inbouwpakket zijn er nieuwe constructieve elementen toegevoegd.