MCRZ & Medimall, Rotterdam

Op de locatie tussen de spoorlijn Rotterdam – Dordrecht, de Spinozaweg en het bestaande Albeda College is de nieuwbouw gerealiseerd van het nieuwe fusieziekenhuis Medisch Centrum Rotterdam Zuid (MCRZ). Het betreft de fusie tussen het vroegere St. Clara- en het voormalige Zuiderziekenhuis.

 

Tegenover het ziekenhuis is de Medimall gesitueerd. De gebruikers zijn hier veel diverser. Dit complex wordt de huisvesting voor een groot aantal zorggerelateerde gebruikers, zoals fysiotherapie, geestelijke gezondheidszorg, kinderdagverblijf, restaurant, winkels, etc. Een grote mate van flexibiliteit was hier dus een belangrijk uitgangspunt,om latere gebruikerswensen nog te kunnen honoreren. MCRZ Het terrein is ca. 4,5 ha groot (vergelijkbaar met 8 voetbalvelden!). De bouw omvat een volledig nieuw regionaal ziekenhuis met niet alleen verpleegvleugels, maar alle voorzieningen die een modern ziekenhuis kan hebben. Het project omvat grofweg een 5-tal evenwijdige vleugels in 5 bouwlagen, die in het midden met elkaar zijn verbonden door een verbindingsgang de “Magistrale”. Op de koppen zijn deze vleugels ook met elkaar verbonden maar niet op elke laag; voorlopig de onderste 2 en soms 3 bouwlagen. In dit ziekenhuis zijn heel veel verschillende functies ondergebracht, waaronder ook een complete afdeling (over 2 bouwlagen) voor beeldvormende technieken met MRI’s, PET-scan en CT’s, een laboratorium afdeling en uiteraard allerlei verschillende behandelfaciliteiten. Ook een flink aantal OK’s met hun specifieke techniek ontbreekt niet.

 

Een groot deel van de benodigde techniek staat in een apart gebouw aan de zuidkant van het terrein en wordt door een tunnel van circa 300 meter lang verbonden met het hoofdgebouw. Als een soort aorta worden hier de belangrijke leidingen vanuit dit techniekgebouw via de centrale schachten, waar zich ook de liften en trappenhuizen bevinden, omhoog gebracht en verdeeld over de vleugels. De luchtbehandeling is per vleugel geregeld en staat als techniekgebouw op elke vleugel. De constructie is erg rationeel ontworpen en kent een zeer hoge repetitiegraad om zo de kosten te minimaliseren. Om voldoende ruimte te creëren voor de techniek is gekozen voor een plaatselijk onderbroken strokenvloer. Veel aannemers zijn met dit type vloer bekend en er zijn ook veel onderaannemers, wat gunstig is voor de m²-prijs. Door de architect (Wiegerinck Arnhem) was al in een heel vroeg stadium (voor wij er bij betrokken waren) gekozen voor een kolomraster van 7,20 x 7,20m, wat later in verband met een bezuiniging is gereduceerd tot 6,90 x 6,90 m. Ter plaatse van de gevels worden dragende sandwich gevelelementen toegepast. Dit geeft een strak uiterlijk en een hoge bouwsnelheid. Die bouwsnelheid is erg hoog aangezien er met 4 of 5 bouwstromen gewerkt wordt.

 

Medimall
Om zoals hiervoor gezegd een grote mate van flexibiliteit te realiseren, is hier voor de verdiepingen gebruik gemaakt van kanaalplaatvloeren met een overspanning van bijna 14 meter, zonder tussen kolommen of –wanden.De dragende wanden om de ca. 14 meter zijn ook weer zo gemaakt dat er zo min mogelijk hinder van wordt ondervonden met betrekking tot de installatie onder de vloeren. De begane grondvloer heeft een kleinere overspanning en bestaat ook uit een kanaalplaat met een gewapende druklaag. Hierop wordt een laag schuimbeton van 200mm aangebracht, om het in de toekomst mogelijk te maken hierin extra afvoeren op te nemen, die kunnen worden aangesloten op een reeds aangebrachte centrale afvoerleiding.

 

Daarnaast zijn er een aantal afwijkende constructies zoals (lichte verbindingsbruggen die zijn opgehangen aan de bovenliggende (dikkere) kanaalplaatvloer, uitkragende wandconstructies om een overstek van ca. 5 meter mogelijk te maken, wandliggers op kolommen waaronder autoverkeer mogelijk moet zijn etc.

Opdrachtgever

Fusieziekenhuis MCRZ te Rotterdam

Architect

Wiegerinck Architecten te Arnhem (Ziekenhuis) / EGM architecten Dordrecht (Medimall)

Constructeur

Goudstikker – de Vries Bouwkundig

Aannemer

Ballast Nedam / Bam Utiliteitsbouw te Rotterdam

Bruto vloeroppervlak

MCRZ circa 83.000 m2 / Medimall circa 35.000 m2

Category
Zorgen