Duurzaamheid

In de komende decennia moeten we met duurzame ontwerpen een fundamentele wereldwijde transformatie bewerkstelligen. Het is de meest realistische weg naar het beschermen van ons milieu, zorgen dat ook volgende generaties goed kunnen leven, het aanpakken van klimaatverandering, het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en het stimuleren van economische groei en innovatie. Bij Goudstikker de Vries is duurzaamheid niet langer een bijgedachte, maar vormt het stevige fundament waarop onze toekomst rust. Goudstikker de Vries hanteert in de duurzaamheidstransitie een model gebaseerd op drie horizonnen.

Nu

In de eerste horizon, gericht op de komende 0-2 jaar, ligt de nadruk op het uitdragen en implementeren van direct toepasbare maatregelen. We werken aan initiatieven die passen in ons 3V-model: “Vertragen van de omloopsnelheid, Verminderen van de impact, Verlengen van het gebruik.” We werken direct aan het vertragen van het verbruik van essentiële grondstoffen, het verminderen van de ecologische impact en het verlengen van de levensduur van bouwconstructies. Dankzij deze aanpak kunnen we snel aanzienlijke vooruitgang boeken en een stevige basis leggen voor een duurzamere toekomst. We gebruiken duurzamer beton, maken waar mogelijk de keuze voor vernieuwbare materialen als hout en detailleren demonteerbaar. Waar mogelijk hergebruiken we bestaande delen.

duurzaamheid_afb (1)
Duurzame betonconstructies
duurzaamheid_afb (2)
Ontwerpen in CLT
Hergebruik staal

Morgen

In de tweede horizon kijken we vooruit en richten we ons op ontwikkelingen die op de langere termijn (2-4jaar) impact hebben. We werken aan oplossingen die het huidige model van bouwen kunnen omvormen door te investeren in het ontwikkelen van kennis om de grenzen van wat nu mogelijk is te verleggen; hierbij volgen we bijvoorbeeld nauwlettend ontwikkelingen rondom nieuwe duurzame bouwmaterialen en de toepassing van circulair- en modulaire bouwconcepten.

Overmorgen

In de derde horizon verkennen we de meest visionaire en toekomstgerichte aspecten. Dit omvat innovaties en disruptieve veranderingen voor de lange termijn. De focus ligt  op nieuwe technologieën, markten of bedrijfsmodellen. In deze horizon anticiperen we op toekomstige behoeften en kansen. We onderzoeken bijvoorbeeld de integratie van kunstmatige intelligentie in onze ontwerpsoftware, zelfs als deze op dit moment nog niet volledig duidelijk zijn. We moeten ontwerpen om te voldoen aan de constant in ontwikkeling zijnde behoeften van onze wereld en haar bewoners.

Onze duurzaamheidaanpak bestaat uit zowel directe actie als het op de voet volgen, en verkennen van een duurzame toekomst. We streven voortdurend naar innovatie en verbetering. Hiermee versterken we niet alleen onze eigen duurzaamheidsambitie maar ook die van de hele bouwkolom. Met het oog op een leefbare en gezonde planeet voor huidige en toekomstige generaties.