Bouwfysica

De adviseurs van Goudstikker – de Vries hebben kennis en ervaring op het gebied van energieprestatie, zoals:

  • met betrekking tot toe te passen materialen, installatiekeuze en isolatiedikten.
  • het aangeven van alternatieven om te kunnen voldoen aan de energieprestatienormen.
  • het berekenen van de energieprestatie EP en toetsing aan het Bouwbesluit.

Tevens kunnen wij u adviseren omtrent de geluidwering van de inwendi­ge alsmede van de uitwendige scheidingsconstructies, zoals:

  • het adviseren in het ventilatiesysteem en de keuze van de ventilatie­stromen afgestemd op de eisen voor de uitwendige scheidingsconstruc­ties met betrekking tot de geluidwering.
  • het adviseren in al de te treffen geluidwerende voorzieningen in de uitwendige scheidings­constructies.
  • het opstellen van een advies waarin wordt aangege­ven welke eisen moeten worden gesteld aan de inwendige scheidingscon­structies en hoe aan deze eisen kan worden voldaan.
  • het aangeven van de benodigde akoestische absorptie in centrale verkeersruimten.