Adviseurs en constructeurs

Goudstikker – de Vries is bij vele projecten als adviseur betrokken. Bij aanvang van een project primair als verantwoordelijke voor het opzetten en bewaken van het constructieve deel van het totaal ontwerp; later bij de uitwerking van de constructie in functie van zowel hoofdconstruc­teur als deelconstructeur, waarbij in combinatie van functies door een interne scheiding de verantwoordelijkheden en controles duidelijk zichtbaar zijn.

Voor diverse projecten is gelijktijdig met het constructief ontwerp door Goudstikker – de Vries het nodige advieswerk verricht ten aanzien van de bouwfysische aspecten van het project. Projecten worden hierbij altijd behandeld onder eindverantwoordelijkheid van de projectleider. Deze fungeert ook als de bureauvertegenwoordiger bij ontwerpteambesprekingen, bouwbe­sprekingen etc.

Goudstikker – de Vries heeft in haar ruim 65-jarig bestaan veel ervaring opgedaan met woning­bouw en aan de woningbouw gelieerde utiliteitsbouwprojecten; combinaties van wonen en werken met alles wat daarbij kan komen, maar ook met de pure utiliteitsbouw als kantoren, scholen, theaters, multifunctionele centra, zorg­centra en bedrijfscomplexen. Voor constructies in zowel staal als beton, al dan niet in prefab beton is voldoende knowhow bij Goudstikker – de Vries aanwezig.H ierdoor is het mogelijk een constructief ontwerp uit te werken dat is afgestemd op de eisen die het gebouw stelt zonder daarbij beperkt te zijn in een materiaalkeuze.

Goudstikker – de Vries heeft kwaliteit altijd hoog in het vaandel staan; niet alleen van het uiteindelijke product, maar zeker ook van de dienstverlening. De bedrijfsprocessen zijn daartoe beschreven in een managementkwaliteitssysteem dat gecertificeerd is op basis van NEN-EN-ISO-9001:2000.

Goudstikker – de Vries opereert onafhankelijk en is lid van VNconstructeurs