Aardbevingsbestendig ontwerpen

Goudstikker – de Vries beschikt over ruime kennis met betrekking tot aardbevingsbestendig ontwerpen. Goudstikker – de Vries is door de NAM voor de 1e en 2e fase van de Pilot Nieuwbouwregeling geselecteerd op basis van aanwezige kennis en ervaring op het gebied van het ontwerpen en het maken van berekeningen ten behoeve van (aard)bevingbestendig bouwen.

Kennisgroep

Binnen Goudstikker – de Vries  is een ‘kennisgroep aardbevingen’ ingesteld om alle projectinhoudelijke kennis te delen en de technische kennis te vergroten. Deze kennisgroep bestaat op dit moment uit één projectleider, drie adviseurs en 4 vier ervaren constructeurs.

Software

Voor het maken van berekeningen is kennis en ervaring aanwezig met o.a. de (aanvullende) module AxisVM op het gebied van aardbevingsbestendigheid, de modules van Scia Engineer: ModuleCode esas.21 t/m esas.24 Release 14 Dynamica raamwerken / eindige elementen.

Berekeningen en advisering kunnen worden uitgevoerd volgens voornoemde software met de lineaire methodes (Lateral force method of analysis en met geavanceerder software voor de Modal response spectrum analysis) en/of de niet lineaire methodes (Pushover Method en met geavanceerder sotfware voor de Time History Analys).

Daarnaast is eigen rekensoftware voor de Lateral force method of analyses ontwikkeld, gebaseerd op NEN-EN 1998-1:2004+C1+A1 en de door de NEN uitgegeven memo “Voorlopige uitgangspunten voor nieuwbouw en verbouw onder aardbevingsbelasting ten gevolge van gaswinning in het Groningenveld” d.d. 15 mei 2014 welke inmiddels is aangepast op basis van de ontw. NPR 9998:2015 (februari 2015)

Adviescommissie Nieuwbouwregeling aardbevingbestendig bouwen

In opdracht van de NAM beoordelen wij in deze Pilot, naast inmiddels een tweetal andere bureaus, aanvragen voor nieuwbouw in het kader van de Nieuwbouwregeling. Dat wil zeggen dat wij een Screening/Health Check uitvoeren en/of een Toetsing volgens Eurocode 8 voor nieuwe aanvragen omgevingsvergunning.

Rapporten regelgeving

In opdracht van NAM heeft Goudstikker – de Vries een tweetal rapporten opgesteld:

– Rapport Leidraad bevingbestendiger ontwerpen d.d. 11 maart 2015
– Rapport Aardbevingsrisico mestsilo’s (sloshing) d.d. 23 april 2015

Beide rapporten zijn via internet cq op aanvraag verkrijgbaar en worden algemeen gebruikt.

Ontwerpconsultaties

Goudstikker – de Vries heeft deelgenomen aan de door de NAM uitgeschreven Ontwerpconsultatie voor het versterken van bestaande gebouwen en is als één van de tien beste geselecteerd voor de uitvoering.

Deelnemingen en ervaring

Goudstikker – de Vries neemt deel aan de door de NAM uitgeschreven Nieuwbouw-innovatieregeling. 

Goudstikker – de Vries neemt als participant bij één van de 7 consortia deel aan de in opdracht van CVW (Centrum Veilig Wonen) uit te voeren versterkingsmaatregelen voor 1500 corporatiewoningen (Pilot 150 woningen).

Goudstikker – de Vries heeft aardbevingsbestendige ontwerpen gemaakt voor verschillende nieuwbouwprojecten zoals Brandweerkazerne te Bierum, 4 laags appartementengebouw te Appingedam, 8 half vrijstaande woningen te Appingedam, gestapelde woningbouw te Meerstad.

REFERENTIEPROJECT

Aardschokbestendige woningen Bedum op glijschalen

 

In Bedum zijn tien aardschokbestendige woningen gebouwd. Deze staan op glijschalen waardoor de kans op schade, als gevolg van de Groningse aardbevingen, nihil is. De woningen worden gefundeerd op een dubbele funderingsconstructie. Op de heipalen, die met twee of drie bij elkaar staan ter plaatse van een glijschaal, worden prefab betonnen balken gelegd met aangestort een prefab betonnen plaat om de seismische krachten over de heipalen te verdelen.

 

Bovenop de onderste funderingsbalken worden per woning zo’n zeven glijschalen geplaatst. Op de glijschalen wordt het bovenste balkenrooster geplaatst waarop de begane grondvloer en het betoncasco rust. Het casco is een standaard gewapenend betoncasco waarbij de stekken tussen de stabiliteitswanden en de vloer van de 1e verdieping zwaarder uitgevoerd zijn dan alleen voor windbelasting. Het is de eerste toepassing in Nederland van het principe Base Isolation. De projecten worden gerealiseerd door aannemersbedrijf Plegt-Vos Noord . Goudstikker – de Vries is als hoofdconstructeur betrokken bij de uitwerking van dit project.

 

Aannemer: Plegt Vos | Adviseur: ing . H. Kerssies